Unity Touch Detect C#

if (Input.GetMouseButtonDown (0)) {

                Vector2 worldPoint =                  Camera.main.ScreenToWorldPoint(Input.mousePosition);
                RaycastHit2D hit = Physics2D.Raycast(worldPoint, Vector2.zero);

                if(hit.collider != null){
                if (hit.collider.name == 
"MyObject")

                    Debug.Log (hit.collider.name);

                
                }

            }

Eklenti Başlığı
KBUSÖZLÜK
Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !